Wymagania Grupy Kapitałowej LOTOS
dla kontrahentów

LOGOWANIE
PL
EN


GRUPA LOTOS S.A. ul. Elbląska 135 80-718 Gdańsk, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy, KRS 0000106150,
NIP 583-000-09-60, REGON 190541636, BDO 000019759, Kapitał zakładowy 184 873 362 zł wpłacony w całości